¿Tes dereito ao incremento da túa pensión?

Desde o 1 de xaneiro de 2.016, o artigo 60 da LXSS recoñece ás mulleres que fosen perceptoras dunha pensión de viuvez, xubilación e incapacidade permanente, un incremento da súa pensión pola súa contribución á demografía. O TXUE -Sentenza 12.12.19- declarou que a falta de...

Nova páxina web

Praza Avogados está de estrea: temos nova web para interaccionar con clientes e entidades colaboradoras....